Veelgestelde vragen

Hieronder vind je de vragen die wij tot nu toe het meest hebben ontvangen. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op. We beantwoorden je vragen graag.

Kinderen zijn van nature gemotiveerd om te leren! Kinderen bij Polderwijs beslissen zelf hoe, wat, wanneer en met wie ze hun ‘schooltijd’ doorbrengen, welke interesse ze nastreven en hoe ze zich willen voorbereiden op hun latere leven. Leren kan plaatsvinden door lessen te volgen. Tegelijk bestaat er veel ruimte om op geheel eigen wijze te leren, zoals door zelfstudie, onderzoek via internet, spelletjes spelen, vrijwilligerswerk doen, projecten maken, musea bezoeken en gesprekken voeren. Er worden veel gesprekken gevoerd waarin ze de ontdekkingen en ervaringen met elkaar delen.

Ja, de school is erkend voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Polderwijs valt onder de B3-scholen (particuliere school) die we in samenwerking met de inspectie mogen ontwikkelen. We ontvangen geen geld van de overheid omdat dit vooralsnog de enige manier is waarop, de vrijheid die wij in het onderwijs willen creëren, gerealiseerd kan worden.

Het democratisch onderwijs is gebaseerd op drie pijlers:

  • Vertrouwen: De leerlingen leren zelfgestuurd, op de manier die bij hen past.
  • Vrijheid: De leerlingen bepalen zelf waar en wanneer ze wat doen.
  • Gelijkwaardigheid: De leerlingen kunnen meebeslissen over de invulling van hun leeromgeving. Beslissingen over de school worden genomen d.m.v. sociocratische besluitvorming, in de schoolkring en in alle kringen waar besluiten worden genomen. Kinderen en begeleiders hebben een gelijkwaardige stem in deze kringen. Door dit concept ontstaat er voor de leerlingen alle ruimte om zich te ontwikkelen als zelfstandige unieke persoonlijkheden.

Er zijn in de school duidelijke afspraken die in de kringen met elkaar worden besproken. Als iemand het ergens niet mee eens is, wordt dit met elkaar overlegd en kunnen er nieuwe afspraken gemaakt worden. Het is de bedoeling dat iedereen zich veilig voelt op school, dit doen we met elkaar. Er zullen veel afspraken worden gemaakt over te volgen lessen, omgang met elkaar, met de begeleider, vaste lunchtijden enz. Het kan zijn dat kinderen die veel structuur nodig hebben niet om kunnen gaan met de vrijheid en dit is de reden dat wij bij de start eerst meeloop dagen hebben om dit goed te observeren.

In principe kan ieder kind zich op onze school ontwikkelen. Een belangrijke rol spelen de ouders hierbij door hun kind het vertrouwen te geven dat het zelf zijn/haar eigen pad kan lopen. Voor ouders is dit een lastig stuk, het vraagt van de ouders dat zij de oude denkwijze over leren en school moeten loslaten. Wij willen ouders hierin ondersteunen door hierover workshops te geven.

Veel ‘leerproblemen’ ontstaan door druk van buitenaf. Door een omgeving die niet past bij de behoeftes van het kind, zodat het niet op een manier kan leren die voor het kind goed werkt. Onze ervaring laat zien dat veel potentiële ‘leerproblemen’ die kinderen in aanleg wel hebben, niet tot uiting komen in een benadering waarin kinderen veel zelf kunnen bepalen. Wij richten onze aanpak dus vooral op wat het kind zelf wil en wat het kind wél kan. Mocht blijken dat een kind vanwege onvermogen niet kan lezen of rekenen of bepaald gedrag niet kan veranderen, dan wordt in overleg met het kind en de ouders bekeken welke hulp en ondersteuning hij of zij kan en wil gebruiken.