Democratisch
onderwijs Flevoland

Voor leerlingen van 4 t/m 21 jaar

Een school moet dynamisch, uitdagend en in beweging zijn. Ieder kind is gemotiveerd om zich te ontwikkelen als hij weet dat hij er wijzer of vaardiger van wordt. Wij willen het kind eigenaarschap geven en daarmee de verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces. Polderwijs is een democratische school waar leerlingen vanaf 4 jaar t/m 21 jaar zich mogen ontwikkelen totdat ze er klaar voor zijn om in de samenleving of bij vervolgonderwijs zichzelf verder te ontplooien.

Natuurlijk leren vanuit intrinsieke motivatie

Polderwijs is een school waar kinderen op een natuurlijke manier leren. Natuurlijk leren is gebaseerd op het ‘constructivisme’, hierbij is het uitgangspunt ’wat kan ik al’. Kinderen leren door nieuwe informatie en ervaringen te verbinden met wat ze al weten. Van nature leggen kinderen zelf die verbinding zodra ze uit zichzelf geïnteresseerd zijn, ofwel intrinsieke motivatie genoemd. Dit betekent dat je plezier ervaart in wat je doet, waardoor het leereffect hoog is.

Vertrouwen

Wij geven het kind eigenaarschap en daarmee de verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces.

Gelijkwaardigheid

Leerlingen kunnen zelf beslissen over de invulling van de leeromgeving. Een democratische school is een leergemeenschap waarin de rechten en meningen van iedereen worden gerespecteerd.

Vrijheid

Vrijheid is het inzetten van je eigen keuzes, mogelijkheden en kwaliteiten. De kinderen bepalen zelf wanneer ze waarmee bezig zijn.

Informatieavond

Benieuwd of Polderwijs iets voor jouw kind(eren) is? Wij informeren je graag tijdens een informatieavond. 

De deuren gaan open vanaf 19.15 uur. 

Geplande informatieavond(en) 2024

maandag 16 september

donderdag 10 oktober

maandag 18 november