Steun ons

Polderwijs heeft geen winstoogmerk. De inkomsten en donaties komen ten goede aan het waarderen van de vrijwilligers. Zij leveren een bijdrage aan onze school waardoor we de kwaliteit van onderwijs kunnen behouden.

Doneren kan via het formulier op deze pagina of door je donatie over te maken op onderstaande bankrekening. Onze dank is groot!

NL82 RBRB 8835 8638 72 t.n.v. Stichting Polderwijs

ANBI-Status

De belastingdienst heeft op 11 maart 2022 de ANBI-status aan Polderwijs toegekend.

Dat betekent dat wij over onze schenkingen geen belasting hoeven te betalen. Voor jou als schenker betekent dit, dat je kunt profiteren van belastingvoordeel. Je giften zijn dan namelijk voor een groot gedeelte aftrekbaar van de belastingen.

Het identificatienummer is 8631 43 404

Volg ons op facebook en instagram like/ deel onze berichten, dit kan al verschil maken. We zijn blij met alle kleine beetjes.     Wil je, je maandelijkse donatie stopzetten? Stuur dan een mailtje naar info@polderwijs.nl. Wij regelen dit dan direct.