Onze visie

Een school moet dynamisch, uitdagend en in beweging zijn. Ieder kind is gemotiveerd om zich te ontwikkelen als hij weet dat hij er wijzer of vaardiger van wordt. Dit betekent dat een school de randvoorwaarden moet creëren om ieder kind de mogelijkheid te bieden zich optimaal te ontwikkelen tot een volwaardig wereldburger.
Kennis is belangrijk en zinvol als het toegepast en/of ervaren kan worden, omdat zowel de linker- als de rechterhersenhelft geactiveerd moet worden. Kort samengevat: het denken en het voelen vormen samen de basis van leren.

Gras groeit niet harder als je eraan trekt

Spelenderwijs leren

Het spelen is vanuit onze visie een heel belangrijke activiteit, vooral voor jonge mensen. Sterker nog, in de eerste jaren van het leven leren kinderen het meest en het snelst omdat ze dat helemaal in hun eigen tempo en op hun manier mogen doen.

Van nature creatief

Spel is het laboratorium van de geest, van de verbeeldingskracht. Het feit dat kinderen geboren zijn met de mogelijkheid en een overweldigend verlangen om te spelen, is de duidelijkste demonstratie van het feit dat mensen van nature creatief zijn.

Intrinsieke motivatie

Polderwijs is een school waar kinderen op een natuurlijke manier leren. Natuurlijk leren is gebaseerd op het ‘constructivisme’. Hierbij is het uitgangspunt ‘Wat kan ik al?’ Kinderen leren door nieuwe informatie en ervaringen te verbinden met wat ze al weten. Van nature leggen kinderen zelf die verbinding zodra ze uit zichzelf geïnteresseerd zijn, ook wel intrinsieke motivatie genoemd. Dit betekent dat je plezier ervaart in wat je doet, waardoor het leereffect hoog is.

Leeromgeving

Om je optimaal te kunnen ontplooien is een creatieve en veilige leeromgeving nodig. Deze krachtige leeromgeving willen wij de kinderen aanbieden, een omgeving:

Spreekt onze visie jou aan?

Ben je na het lezen van onze visie enthousiast geworden en wil je graag je kind(eren) vrijblijvend bij ons inschrijven?