Kosten

Polderwijs is een B3 school. Dit betekent o.a. dat wij niet door de overheid bekostigd worden. Dit is omdat democratisch onderwijs anders is dan regulier onderwijs. Hierdoor kunnen wij grotendeels zelf bepalen hoe wij de school en de manier van lesgeven gaan vormgeven. We hoeven minder te voldoen aan allerlei regels en er worden in principe geen toetsen afgenomen.

Om deze reden zijn wij genoodzaakt om schoolgeld te vragen. De bijdrage per maand per kind is € 318,- . Voor elk volgend kind uit hetzelfde gezin is de bijdrage € 250,- per maand. 

Voordelen B3 school