Het team

Initiatiefnemers

Bea Hanemaaijer
Ik heb jarenlang als A-verpleegkundige gewerkt omdat ik graag wat wilde betekenen voor mijn medemens. Toen ik mijn universitaire graad pedagogiek haalde, ben ik les gaan geven aan verpleegkundigen. Zo kon ik mijn vaardigheden prachtig combineren. Dit werk heb ik jaren met veel plezier gedaan.
Jaren geleden werd ik echter gegrepen door de mogelijkheden van de Kinesiologie en ben ik mij daarin gaan verdiepen. Inmiddels heb ik vanaf 1995 een succesvolle praktijk in Dronten. Voor mij is de kern van de Kinesiologie het ontwikkelen van je bewustzijn. Dit is een prachtig proces dat altijd doorgaat en voor mij een leefwijze is geworden. Ik vind het een uitdaging om mensen te informeren over en inzicht te geven in de mogelijkheden die er zijn om je bewustzijn te ontwikkelen. Verbinding en liefde staan hierbij centraal. Mijn grote passie is nu het democratisch onderwijs in Polderwijs vorm te geven. Kinderen hebben recht om zich in vrijheid te ontwikkelen op een manier die bij hen past. Ze mogen ontdekken wie ze zijn, waar hun passie ligt, hoe dit vorm kan krijgen en dit alles in hun eigen tempo en op het moment waarop zij er klaar voor zijn.

Harry Haasjes
Onderwijs is mijn leven. Ik ‘zat’ vroeger op school. Misschien is zitten niet helemaal het goede woord. Ik was een beweeglijk en wat druk jongetje. Ik had wel een brede interesse en een levendige fantasie. Eigenlijk wilde ik na de Havo muziek studeren. Ik speelde (en speel nog steeds) graag orgel. Mijn ouders vonden dat niet zo’n goed idee en vonden mij veel meer een schoolmeestertype; brede interesses, graag willen uitleggen enzovoort. Dus ging ik naar de Pedagogische Academie De Him in Sneek en ging daarna als onderwijzer aan de slag. Eerst in Zeewolde. Ik werkte daar eerst in groep 3 en heb vele malen het ‘leren lezen’ proces mogen meemaken. Daarna werkte ik in de meeste andere groepen en was intern begeleider. Na Zeewolde werkte ik als adjunct-directeur en leerkracht bovenbouw op een basisschool in Kampen en als schoolleider op een basisschool in Zwolle. Voor deze taken en functies volgde ik ook de vereiste scholing (Windesheim). Vervolgens werkte ik ruim tien jaar als docent-trainer en mentor op Aeres Hogeschool Dronten. Ik ontdekte bij mezelf een steeds grotere hunkering naar onderwijsvernieuwing, want ik zag en ervaarde steeds meer de beperkingen van klassikaal onderwijs en welke ontsporingen dat tot gevolg had. Ik zag dit ook bij onze vier eigen kinderen. Niet alles in het onderwijs is kommer en kwel. Er werken fantastische mensen, maar een echte verbetering is alleen mogelijk door vanuit nieuwe systemen en inzichten te werken. Ik ben gestopt met mijn baan op de hogeschool om eindelijk deze pedagogische droom te gaan leven. Het is tijd om alle ruimte te geven aan passie en talent. Aan mezelf, aan mijn collega’s en vooral ook aan de kinderen. Ik kan niet wachten.

Kernteam

De school wordt momenteel ontwikkeld door een kernteam, gevormd door enthousiaste mensen met ervaring in het onderwijs of met andere nuttige en bruikbare (werk-)ervaring. Vanuit het kernteam zijn deelteams bezig om thema’s als huisvesting, financiën, leermiddelen, leerlingvolgsysteem, speciale voorzieningen en dergelijke vorm te geven. Het is mogelijk om je bij een deelteam aan te sluiten. Dit in overleg. Een paar keer per jaar wordt de gang van zaken besproken met een zogenaamde klankbordgroep. Dat is voor het kernteam ook een belangrijke vorm van afstemmen. Voor alle ouders en betrokkenen is het mogelijk deel uit te maken van deze klankbordgroep.

Schoolteam

Het schoolteam bestaat uit bevoegde begeleiders en vakleerkrachten voor het voortgezet onderwijs. Daarnaast maakt de school gebruik van deskundigen die een atelier geven in de vorm van; techniek, voeding, creatieve vakken, muziek, ICT en andere specialismen. Dit zodat zij hun kennis en kunde kunnen delen met onze leerlingen.

Word je onderdeel van ons team?

Lijkt het je wat om vrijwillig mee te werken aan Polderwijs? Wij horen graag van je! Alle kwaliteiten en specialiteiten zijn van harte welkom.