De school

Een schooldag op Polderwijs verloopt heel anders dan die op traditionele scholen. Er is geen vast lesrooster en er wordt geen gebruik gemaakt van een vastgesteld programma van lesstof. Leerlingen bepalen zelf wat ze belangrijk vinden en waarmee ze aan de slag willen gaan. Dat kunnen projecten zijn die de leerlingen zelf hebben bedacht of waaraan ze zich hebben geconformeerd. Het kan tevens zijn dat leerlingen zelf al een planning en daarbij lesafspraken met anderen hebben gemaakt. Goede ideeën kunnen ook ter plekke ontstaan en wij willen alle ruimte geven aan dat wat leerlingen willen creëren. Belangrijk uitgangspunt voor Polderwijs is dat iedereen doet wat inspireert vanuit een eigen enthousiasme.

Belangrijk uitgangspunt voor Polderwijs is dat iedereen doet wat inspireert vanuit een eigen enthousiasme.

Democratische leeromgeving

Bij Polderwijs kunnen kinderen zelf (mee)beslissen over de invulling van de leeromgeving. Van schoolregels en aanschaf van materialen tot uitjes en inzet van (vak)docenten. Zo leren ze verantwoordelijkheid voelen voor zowel zichzelf als hun omgeving.

Zelfgestuurd leren

Bij Polderwijs kiezen kinderen zelf hoe ze hun schooltijd doorbrengen, welke interesses ze volgen en hoe ze zich voorbereiden op hun leven na de school. Met de juiste begeleiding geven we kinderen de kracht om hun eigen weg te leren volgen in een veilige en stabiele omgeving.

De vrijheid om te ontdekken

Kinderen hebben een geweldig vermogen om te leren, vooral als ze het gevoel hebben dat niemand hen onder druk zet om het te doen. Polderwijs geeft kinderen de kans om eindeloos te proberen, hun passies te ontdekken en te leren op hun eigen manier en tempo.

Vaste begeleider

De kinderen hebben ieder een vaste begeleider in de school, met wie er regelmatig een moment is om af te stemmen of te overleggen. Ook zal er gelegenheid zijn om samen te lunchen, te sporten, presentaties te geven of te bekijken, samen muziek en theater te maken of om gewoon te spelen. Een dag op school begint met het aanmelden (welkom) en eindigt met afmelden (tot de volgende keer). Dit doen we ook om aan de leerplicht te kunnen voldoen.

Ontwikkeling leerlingen

De school zal de ontwikkeling van de leerlingen gedurende de schoolloopbaan volgen. Dat doen we om samen met de leerlingen bij het verlaten van de school een goed beeld van het ontwikkelingsproces te kunnen geven. Dat helpt bij het kiezen van vervolgopleidingen of het invullen van de loopbaan. Kern van het leerlingvolgsysteem is dat we de leerling goed in zijn/haar kracht willen zetten en hiermee willen laten zien wat zo kenmerkend voor de leerling is en wat zijn of haar kwaliteiten zijn. Een portfolio, naar ontwerp van de student, zal een belangrijk onderdeel hiervan zijn. Uit (in) principe werkt de school niet met een vast schema van toetsen.

Schooltijden & vakanties

De school is open van 8.00 uur tot 16.00 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Er zijn geen vaste starttijden, het is alleen van belang dat de leerlingen voldoen aan het aantal uren dat vaststaat in de leerplichtwet. We vinden het van belang dat er een zo goed mogelijke balans is tussen thuis en school. Waarschijnlijk kiezen we ervoor 2 à 3 weken vrij te plannen in de zomervakantie en 2 weken rond de kerstvakantie.