Democratisch Onderwijs in Flevoland – (Dronten en/of Noordoostpolder)

Democratisch onderwijs in Flevoland

Wij, Bea Hanemaaijer en Harry Haasjes, hebben het initiatief genomen om een school op te zetten naar principes voor het democratisch onderwijs. Deze school willen wij realiseren in de provincie Flevoland. Daarbij kijken wij nadrukkelijk naar opties in Dronten en de Noordoostpolder. In de komende maanden willen wij graag, door het houden van informatieavonden, bekendheid geven aan ons initiatief en willen wij ook een team formeren en trainen die de school in seizoen 21/22 organisatorisch en inhoudelijk vorm gaat geven. Het is onze intentie om met ingang van september 2022 van start te gaan met de school.

Bea Hanemaaijer komt als therapeut in haar praktijk Edu-fit in Dronten (https://www.edu-fit.nl) steeds meer kinderen tegen die vastlopen in het reguliere onderwijssysteem. Soms op dramatische wijze. Dat motiveert haar om ander onderwijs te realiseren. Harry Haasjes was jarenlang actief in het primair onderwijs als groepsleerkracht, intern begeleider en schoolleider en later in het Hoger Beroepsonderwijs. Zijn ervaringen in de klas (als leerling), voor de klas en als vader van vier kinderen motiveren hem om op deze manier inhoud te geven aan onderwijs .